Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Blisko dwa miliony złotych otrzymał Powiat Włoszczowski na walkę z koronawirusem

Powiększ zdjęcie

Powiat Włoszczowski podpisał w dniu 28.05.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowę o wartości 2 110 546, 22 na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 na terenie powiatu włoszczowskiego poprzez wsparcie podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią i prowadzących działania w kierunku łagodzenia jej skutków. Umowę sygnowali Marszałek Województwa Andrzej Będkowski i Wicemarszałek Renata Janik, Powiat Włoszczowski reprezentowali Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski, Wicestarosta Łukasz Karpiński, Skarbnik Powiatu Agnieszka Górska oraz członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzata Gusta i radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artur Konarski.

Senator Włosowicz z wizytą w powiecie włoszczowskim

Powiększ zdjęcie

W czwartek, 28 maja br., Senator RP Jacek Włosowicz odwiedził m.in. Włoszczowę i Krasocin, gdzie rozdawał mieszkańcom płyny i żele dezynfekujące, rękawiczki ochronne oraz maseczki. We Włoszczowie spotkał się również ze Starostą Włoszczowskim Dariuszem Czechowskim, Wicestarostą Łukaszem Karpińskim i Członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzatą Gustą, a w Krasocinie z Wójtem Ireneuszem Gliścińskim. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o sytuacji epidemicznej powiatu.

Na terenie Powiatu Włoszczowskiego odnotowano sześć przypadków COVID-19. 31 osób zostało poddanych kwarantannie

Powiększ zdjęcie

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie Starosta Włoszczowski – Dariusz Czechowski zawiadamia, że w dniu 29 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1000 – na terenie Powiatu Włoszczowskiego odnotowano sześć przypadków COVID-19 – w gminach: Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków i Włoszczowa. Osoby te przebywają w szpitalu zakaźnym, izolatorium bądź w izolacji domowej.  

Powstaje koncepcja nowej hali przy I LO we Włoszczowie

Powiększ zdjęcie

24 kwietnia br. Zarząd Powiatu Włoszczowskiego podpisał umowę na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego  przy ul. Wiśniowej 12 we Włoszczowie. 27 maja, po miesiącu czasu od tego wydarzenia, Starosta Dariusz Czechowski, Wicestarosta Łukasz Karpiński oraz członek Zarządu Małgorzata Gusta spotkali się wraz z dyrekcją szkoły, nauczycielami i przedstawicielami rodziców z wykonawcą, który przedstawił swoje propozycje architektoniczne.

Uwaga na utrudnienia w ruchu

Powiększ zdjęcie

W związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Jędrzejowskiej i powstającej obwodnicy Włoszczowy informuje się mieszkańców, iż z dniem 3 czerwca 2020 r. (środa) zostaną wprowadzone utrudnienia w ruchu.  Polegać będą na zwężeniu jezdni drogi do jednego pasa ruchu i sterowaniu ruchu sygnalizacją świetlną przez osoby uprawnione.

Na terenie Powiatu Włoszczowskiego odnotowano sześć przypadków COVID-19. 31 osób zostało poddanych kwarantannie

Powiększ zdjęcie

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie Starosta Włoszczowski – Dariusz Czechowski zawiadamia, że w dniu 28 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1000 – na terenie Powiatu Włoszczowskiego odnotowano sześć przypadków COVID-19 – w gminach: Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków i Włoszczowa. Osoby te przebywają w szpitalu zakaźnym, izolatorium bądź w izolacji domowej.  

Spotkanie w sprawie przebudowy drogi w Kurzelowie

Powiększ zdjęcie

W związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T w miejscowości Kurzelów”, w dniu 27 maja 2020 r. odbyło się w Kurzelowie spotkanie Starosty Włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego, Wicestarosty Łukasza Karpińskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Norberta Gąsieńca z projektantem Karolem Kossakowskim z firmy KAPPA Projekt. W spotkaniu uczestniczyło też dwóch mieszkańców Kurzelowa: Sołtys Adam Stępniewicz i Piotr Oksiński.  

OGŁOSZENIE

Powiększ zdjęcie

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 396/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 06 Włoszczowa - miasto, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Inwestorowi – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, tj. zezwolenia na budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dzień Samorządu Terytorialnego

Powiększ zdjęcie

27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego pragną złożyć wszystkim samorządowcom i pracownikom samorządowym z powiatu włoszczowskiego najserdeczniejsze życzenia.

Uwaga! Czasowe zamknięcie odcinka drogi w Skorkowie

Powiększ zdjęcie

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+860 do km 8+586 informuje się mieszkańców o czasowym zamknięciu w/w odcinka drogi od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Okres zamknięcia może ulec zmianie. Dopuszcza się ruch pojazdów w celu dojazdu do posesji. Ruch zewnętrzny – tranzytowy poprowadzono objazdem przez Małogoszcz, Leśnicę, Mieczyn, Występy,  zgodnie z załączonym schematem.